Velkommen til Sydsjællands Kirkehøjskole

Næstveds ældste rådhus som nu er Sct. Peders Kirkes Sognegård

Kirkehøjskolens foredrag foregår i rådhusets gamle mødesal.

Program for foredragsrækkerne (Tilmelding er nødvendig for alle 6 foredrag samlet)

 

Kristendommen set fra flere vinkler

 

Vi skal i foråret 2017 høre om kirkelige retninger i Danmark, blandt andet Indre Mission og Tidehverv og om kirkekunst, som den udføres af en af vore store danske kirkekunstnere.  Der vil i anledning af reformationsåret 2017 være to foredrag om Luther og hans betydning i Danmark i 1500-1600 årene. Vi skal høre om den nyeste forskning på sorgområdet og på, hvad vi kan hente i kristendommen, og vi skal høre om nåden. Luther kæmpede hele livet for troen på en nådig Gud, mens vi moderne mennesker måske i højere grad kæmper for at kunne tro på Gud. 

 

 

 

23. februar 2017

 

Mikkel Wold: ”Du skal komme videre med dit liv” – eller skal du? 

 

Der er så meget i vort  liv, som i dag skal gøres til et projekt. Også sorgen er genstand for proces-betagelsen, ofte ud fra de bedste intentioner, men resultatet er ikke altid gavnligt for den ramte. Et sorgforløb kan gennemgå nogle faser, men nogle gange bliver faserne næsten til opskrifter på den korrekte måde at reagere på, lige som reaktionerne i nogle tilfælde søges bragt ind i faste og snævre rammer. En sådan overfladisk og naiv tilgang til sorgen bliver tit til en belastning for de sørgende. Når man befinder sig i en sorg, kan det føles dybt krænkende at få besked på at ”komme videre med sit liv”.

Foredraget gør op med forståelsen af sorg som et ”arbejde” med nogle faser, man absolut skal igennem og derefter komme ’videre’. Vi ser på den nyeste forskning på området og på, hvad vi kan hente i kristendommen. Mikkel Wold er sognepræst ved Marmorkirken siden 1994, fra 2008 tillige lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Løgumkloster.

 

 

9. marts 2017

 

Elisabeth Dons Christensen: Nåden er din dagligdag

 

Luther kæmpede hele livet for troen på en nådig Gud, vi moderne mennesker kæmper måske i højere grad for bare dette at tro på at kunne tro på Gud. Men bag dette skifte i synet på menneskets egne muligheder til ved egen kraft at finde mening ligger stadig det store under som begrebet nåde dækker gemt. Det bliver er foredrag hvor begrebet nåde bliver endevendt i fortælling, teologi  og vort levede liv. Elisabeth Dons Christensen var fra 2003 til 2014 biskop i Ribe Stift og i dag forfatter, foredragsholder og skribent i blandt andet Kristeligt Dagblad.

 

 

23. marts 2017

 

Poul Grinder-Hansen: Reformationen og samfundet II:

 

Vi bliver præsenteret for den danske konge Frederik 2. (1559-1588), som i mange år har stået ufortjent i skyggen af sin kendte søn Christian 4 og til dels sin far, reformationskongen Christian 3. Vi møder en mand, som overvandt personlige vanskeligheder og blev en dygtig politisk leder af sit rige og medspiller i europæisk storpolitik. Han var en from lutheraner, en romantisk elsker, en trofast familiefar, en støtte for kunst og videnskab, en modig kriger, en stor jæger, en vældig drikkebroder, humoristisk, musikglad og vennesæl, med strejf af tvivlrådighed, men også med selvsikkerhed og stor bevidsthed om sin kongelige værdighed. Kort sagt en sand renæssancekonge. Poul Grinder-Hansen er museumsinspektør ved Nationalmuseet og desuden forfatter til en række bøger især fra 1500-1600-tallet.

 

Foreningens Formål

Foreningens formål er gennem offentlig og bredt anlagt kursus- og foredragsvirksomhed, samt debatskabende folkeoplysende arrangementer, at belyse forhold om kristendommens histori­ske og aktuelle vekselvirkning med kultur og samfund.

 

 

Sidste nyt fra Kirkehøjskolens aktiviteter : 

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag en e-mail når der sker nye ting på hjemmesiden og i foreningen.

Klik her, for at følge med og holde dig opdateret.

Alle foredrag foregår i Sct. Peders sognegård, 

Sct. Peders Kirkeplads 5, 4700  Næstved

Tid: Torsdage kl. 10.30 til ca kl. 13.00 

Pris for deltagelse i en foredragsrække (6 foredrag): 400 kr.

For pensionister i Næstved kommune: 350 kr.

Der kan ikke betales for enkelte foredrag.

Tilmelding pr. telefon eller e-mail forud for 1. foredrag er nødvendig af hensyn til pladser. 

Kontaktperson er Jørgen Petersen

Tlf. : 50 555 848 - E-mail:  kirkehoejskole@stofanet.dk

Der modtages kun betaling via netbank eller i særlige tilfælde kontant efter nærmere aftale.

Kontonr: 4955-10020492 i Danske Bank. Oplys navn, adresse, tlf.nr. og CPR-nr.