Velkommen til Sydsjællands Kirkehøjskole

Næstveds ældste rådhus som nu er Sct. Peders Kirkes Sognegård

Kirkehøjskolens foredrag foregår i rådhusets gamle mødesal.

Program for foredragsrækkerne (Tilmelding er nødvendig for alle 6 foredrag samlet)

 

KIRKEHØJSKOLEN EFTERÅR 2016

Kristendommen set fra flere vinkler.
Vi hører i efterårets program om tro og angst, både i den psykiske og i den fysiske verden. Vi skal høre om Hildegard af Bingen, der anses for at være en af de helt store teologer med lyset som udgangspunkt, om Grundtvigs store kærlighed til Marie på Rønnebæksholm og sorgen over tabet af hende, som også afspejles i hans salmer og digtning. Vi får en dag med fælles sang, som er tråden i vores historie, religion og kultur, og vi slutter af med ”Bedste grevinde”, der også omhandler en stærk kvinde på Næstvedegnen.


Torsdag den 15. september 2016: Tro i psykologisk perspektiv.
Lars Worning

Når angsten rammer os mister vi fornuften. Vi glemmer det vi har lært, og er overladt til vores reflekser og indlejrede viden. ’Kroppen’ overtager og handler for os. I den situation er vi overladt til vores tro, fordi troen er vores før-bevidste tilgang til verden, det der står tilbage når fornuften slukkes. Troen kan i den sammenhæng ses som vores indlejrede overbevisning, vores indstilling før vi reflekterer over den, eller vores ’sunde fornuft’, vores intuition og fornemmelse, som vi vel at mærke ikke kan vide om er rigtig. Troen er det vi føler os sikre på, men ikke kan vide. Troen er på trods; vi tror selvom vi ikke kan vide. Lars Worning er kandidat i filosofi og psykologi, og er med-indehaver af Resonanspsykologerne, der arbejder med sårbare borgere med hovedfokus på angst. 

 

Torsdag den 29. september 2016: Elisabeth, storfyrstinde af Rusland (1864-1918). 
René Højgaard Olsen 

”Jeg husker nogle ensomme Spadsereture i Parken i Tsarskoje Selo … Det var straalende Vejr … men mit Hjerte var i en ufattelig Angst … Jeg ventede en Katastrofe, som … kom. Vi blev fejet over Ende af en Orkan, der blæste over hele Europa … knuste og ødelagde alt.” Sådan lyder indledningsteksten om den russiske storfyrstinde Elisabeth og hendes dramatiske liv i Rusland. Foredraget vil indføre os i historien om den russiske kejserfamilie og den russiske historie, før og efter 1. Verdenskrig. Storfyrstinde Elisabeth er kåret som helgeninde, fordi hun har oprettet Martha-Maria konventet, som er en søsterorden, der tager sig af syge og fattige. Konventet eksisterer endnu. René Højgaard Olsen er konstitueret sognepræst ved Sankt Jørgens Kirke, Næstved.

 

Torsdag den 13. oktober 2016: Hildegard von Bingen 1098-1179. At slå rødder i solen. 
Rosa Marie Tillisch

Hildegard af Bingen var hvad vi i dag ville kalde en multikunstner eller et universalgeni, et renæssancemenneske før renæssancen begyndte. Hun blev abbedisse for to nonneklostre ved Rhinen. Hun var læge og naturforsker, før naturvidenskaben havde gået sine barneben. Men hun var også en etisk filosof, digter og komponist. Som komponist gik hun nye veje, udvidede den gregorianske musik, sprængte dens rammer, gav den nyt liv. Fremfor alt var hun dog en teolog, som med stort overblik over det bibelske stof skrev og holdt prædikener og i store sammenhængende visioner beskrev menneskets veje og vildveje. Rosa Marie Tillisch er forfatter, foredragsholder og præst. I 2014 forsvarede hun en PhD-afhandling om Hildegards samtidige, Bernhard af Clairvaux.

 

Torsdag den 27. oktober 2016: Paradisskyggen. Med Grundtvig i kærlighed og krise.

Birgitte Stoklund Larsen

Liv og værk flettes hele tiden sammen hos Grundtvig. Det gælder i hans prædikener og hans salmer, men især i de mange digte, han skrev om og til sin store kærlighed Marie – også efter hendes død. Disse digte har overraskende nok ikke fået megen opmærksomhed. Men de giver en fin indgang til de mere eksistentielle sider af Grundtvig, som gør ham nærværende og relevant også for mennesker i dag. Birgitte Stoklund Larsen er generalsekretær i Bibelselskabet, har tidligere arbejdet som leder af Grundtvig-Akademiet i Vartov. 

 

Torsdag den 10. november 2016: Så syng da Danmark, lad hjertet tale! 
Jørgen Anker Jørgensen

Den fælles sang er tråden i vores historie, religion og kultur.  Citatet ovenfor er mottoet for den nyeste udgave af Højskolesangbogen.  Det handler om at have hjertet med i det, man synger. 
Når man synger sammen, giver man sin tilslutning til indholdet i det, man synger.  Derfor er fællessang vigtig. Den er af afgørende betydning for skolen, kirken og folket. Jørgen Anker Jørgensen, der er tidligere sognepræst og lærer, vil med fælles sange, salmer og fortælling uddybe sin begrundelse for påstanden om, at "Det er lettest at holde et folk i skak, der slet ingen sange har".

 

Torsdag den 24. november 2016: ”Bedste Grevinde”. 
Lisbeth Smedegaard Andersen.

Foredraget Bedste Grevinde, handler om grevinde Henriette Danneskiold-Samsøe (1766-1843), der i 1825 grundlagde Holmegaard Glasværk. Foredraget bygger ligesom bogen af sammen navn på en brevveksling mellem hende og hendes huslærer og skildrer hendes udvikling fra ung pige til ansvarsbevidst kvinde, der efter sin mands død bestemte sig til at føre hans planer om glasværket ud i livet og dermed grundlagde en af landets første store industrivirksomheder. Foredraget handler samtidig om familien på Gisselfeld og livet i Danmark på et tidspunkt, Hvor Oplysningstiden var ved at vige for den nye romantiske bevægelse, og hvor udviklingen var præget af Napoleonskrigene med slaget på Reden, Københavns Bombardement og statsbankerotten i 1813. 

 

Foreningens Formål

Foreningens formål er gennem offentlig og bredt anlagt kursus- og foredragsvirksomhed, samt debatskabende folkeoplysende arrangementer, at belyse forhold om kristendommens histori­ske og aktuelle vekselvirkning med kultur og samfund.

 

 

Sidste nyt fra Kirkehøjskolens aktiviteter : 

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag en e-mail når der sker nye ting på hjemmesiden og i foreningen.

Klik her, for at følge med og holde dig opdateret.

Nyeste på Hjemmesiden

 

Program for 2016 (Denne side til venstre).

Alle foredrag foregår i Sct. Peders sognegård, 

Sct. Peders Kirkeplads 5, 4700  Næstved

Tid: Torsdage kl. 10.30 til ca kl. 13.00 

Pris for deltagelse i en foredragsrække (6 foredrag): 400 kr.

For pensionister i Næstved kommune: 350 kr.

Der kan ikke betales for enkelte foredrag.

Tilmelding pr. telefon eller e-mail forud for 1. foredrag er nødvendig af hensyn til pladser. 

Kontaktperson er Jørgen Petersen

Tlf. : 50 555 848 - E-mail:  kirkehoejskole@stofanet.dk

Der modtages kun betaling via netbank eller i særlige tilfælde kontant efter nærmere aftale.

Kontonr: 4955-10020492 i Danske Bank. Oplys navn, adresse, tlf.nr. og CPR-nr.